Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος : Τριάντα χρόνια διακονίας


Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η , 2 6 – 2 9 Μ α ΐ ο υ 2 0 2 2