Ταυτότητα Συνεδρίου

Μέ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση τριάντα χρόνων (1991-2021) θεοφιλοῦς πατριαρχικῆς διακονίας τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. καὶ τὸ Πατριαρχικὸ Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, σὲ συνεργασία μὲ φορεῖς τῆς βυζαντινῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης, ἀποφάσισαν ἀπὸ κοινοῦ τὴ διοργάνωση διεθνοῦς ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου, προκειμένου νὰ ἀναδειχθεῖ τὸ πολυσχιδὲς ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ μακροβιότερου στὸν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὅλων τῶν ἐποχῶν, καὶ ὁ ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸν σύγχρονο κόσμο.

Τὸ συνέδριο θὰ παραγματοποιηθεῖ στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὴν 26η ἕως καὶ τὴν 29η προσεχοῦς μηνὸς Μαΐου. Σύμφωνα μὲ τὸ ἐπίσημο πρόγραμμα τῶν ἐργασιῶν, στὸ συνέδριο θὰ συμμετάσχουν ἱεράρχες, ὑψηλὲς προσωπικότητες καὶ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες ἀπὸ τὸν ὀρθοδοξο καὶ λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο.