Επιστημονική Επιτροπή

Χρυσόστομος Σταμούλης

Θεόδωρος Γιάγκου
Συμεών Πασχαλίδης

π. Ἰωάννης Χρυσαυγής

Νικόλαος Μαγγιῶρος

Κωνσταντῖνος Χρήστου

Εὐαγγελία Ἀμοιρίδου

Ἀπόστολος Κραλίδης

Δήμητρα Κούκουρα

Μιλτιάδης Βάντσος

π. Χρυσόστομος Νάσσης

Φλώρα Καραγιάννη