Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα σε pdf

Η αφίσα του Συνεδρίου

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (26-05-2022)

Βασίλης Βαρβαρέσος | Vassilis Varvaresos

J. S. Bach Παρτίτα αριθμός 6 σε μι ελάσσονα, BWV 83 Τοκάτα

F. Chopin Σκέρτσο νο. 3, έργο 39 σε ντο-δίεση ελάσσονα


Πολυχρονισμὸς | Polychronismos
Βυζαντινὸς Χορὸς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ |
Byzantine Choir of the Faculty of Theology of AUTh