Εθελοντές

Θεοδώρα Τζαβέλλα

Στυλιανός Αποστόλου

Αρχιμ. Πρόδρομος Γκριτσαλιώτης

Κυριάκος Χατζηστεφάνου