Χορηγοί Συνεδρίου

Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν – Τομέας Μακεδονίας-Θράκης

Περιφέρεια Κεντρικῆς Μακεδονίας

Δῆμος Θεσσαλονίκης

Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ἐπιτροπὴ Ἐρευνῶν)

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς

Ἰερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Καναδᾶ

Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης – Ἱ.Μ. Ἁγίας Θεοδώρας

Ἱερὰ Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

Ἱερὰ Μητρόπολις Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς

Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν

Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης

Χριστιανικὴ Ἀδελφότητα «Ἁγία Λυδία»